Hem Astrologisk Konsultation Jan Romander Artiklar Litteratur och Länktips Kontaktinfo
 ”Astrologi i allmänhet och astrologisk konsultation i synnerhet har hamnat i vanrykte…” Jan Romander.