Hem Astrologisk Konsultation Jan Romander Artiklar Litteratur och Länktips Kontaktinfo
 

 

Jan Romander

Jag är utbildad civilingenjör (KTH) och
arbetade med internationell marknadsföring
i svensk exportindustri under större delen av
70-talet innan jag hittade hem till mitt genuina yrke.

Legitimerad psykolog, Stockholms Universitet
Diplomerad psykosyntesterapeut, PsykosyntesAkademin (PsA), Stockholm
Diplomerad astropsykolog vid Astrologisch-Psychologishes Institut (API), som är den officiella Huberskolan i Zürich, Schweiz